Den Haag
Thema

Is Den Haag een stad of een dorp? Vroeger moest een stad stadsrechten hebben om zichzelf ook stad te mogen noemen. 

Stadsrecht hield onder meer in dat de stedelingen onder hun eigen rechtbank vielen. Ze verkregen bovendien het recht om markt te houden, belastingen te heffen en de eigen stad met muren en torens te omgeven. Later werden vaak molens op de stadsmuren geplaatst, omdat ze daar veel wind vingen. Het windrecht was ook een 'heerlijk' recht, dat soms aan een stad kon worden geschonken. Soms bleef het in bezit van de heer.

In 1806 kreeg Den Haag van Lodewijk Napoleon alsnog stadsrechten. Op 26 oktober 1811 werd de stad verheven tot 'Bonne ville de l'empire'.

Toon 9 bronnen

Tijdvakken